styczeń 29, 2019

Eurosceptycyzm

CZYM JEST EUROSCEPTYCYZM?

Eurosceptycyzm odnosi się zazwyczaj do krytyką Unii Europejskiej (UE) i integracji europejskiej. Od tych, którzy sprzeciwiają się niektórym instytucjom i politykom UE i dążą do reform („miękki eurosceptycyzm”), do tych, którzy sprzeciwiają się członkostwu w UE wprost i postrzegają UE, jako niereformowalną („twardy eurosceptycyzm” lub „antyeuropejski unionizm” / „anty- EUism ”). Przeciwieństwem eurosceptycyzmu jest proeuropeizm (lub europejski unionizm).

CZY EUROSCEPTYCYZM JEST CZYMŚ ZŁYM?

Bycie eurosceptykiem to krytyka tego, co robi UE, niekoniecznie jest to złe, jeśli krytyka jest sprawiedliwa, obiektywna i zrównoważona. Problem pojawia się, gdy eurosceptycyzm opiera się na fałszywych wiadomościach, stronniczych informacjach i nadużyciach danych. Dlatego ważne jest, aby być sceptycznym i krytycznym wobec wiadomości i informacji, które codziennie czytamy w naszych mediach.

BYCIE EUROSCEPTYKIEM NIE JEST KONIECZNIE ZŁE
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/eurobarometer-2018-democracy-on-the-move

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180522STO04020/eurobarometer-survey-highest-support-for-the-eu-in-35-years

Dwie trzecie Europejczyków uważa, że ​​ich kraj skorzystał z bycia członkiem UE, najwyższy odsetek od 1983 r. i wzrost o trzy punkty procentowe.

Badanie, które zostało opublikowane dokładnie na rok przed wyborami europejskimi w 2019 r., pokazuje również, że:

  • Połowa Europejczyków jest zainteresowana wyborami do UE, a prawie jedna trzecia zna datę wyborów (23–26 maja 2019 r.).
  • Proces zwany spitzenkandidaten – jest postrzegany jako pozytywny krok: 63% twierdzi, że tworzy większą przejrzystość, ale prawie trzy czwarte respondentów chce, aby temu procesowi towarzyszyła prawdziwa debata na temat kwestii europejskich i przyszłości Unii Europejskiej.

 

  • Fake News:

Fałszywe wiadomości, tzw. fake news – jest terminem używanym przez wiele osób od 2015 r. i obecnie postrzegany, jako jedno z największych zagrożeń dla demokracji.

Przeczytaj przykład tego, jak fałszywe strategie informacyjne brytyjskiego posła Nigela Farage’a, podczas kampanii Brexit Leave, mogą mieć duży wpływ. Tekst został opublikowany 8 lutego 2019 r.

https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants#img-1

  • Raportowanie podzielone:

Niektóre organizacje medialne bardzo jasno określają swoją pozycję polityczną, a społeczeństwo może wybierać, których opinii chce słuchać.

Jednak publiczne media mają obowiązek podawania wiadomości w sposób bezstronny i obiektywny.

Jeśli ten obowiązek nie będzie przestrzegany, wówczas istnieje ryzyko, że stronnicze informacje będą błędnie rozumiane przez członków społeczeństwa, jako obiektywne.

Dziennikarka polityczna BBC, Laura Kuenssberg, spotkała się z krytyką za swoje stronnicze raporty dla BBC. Oto nagłówek ze strony internetowej Daily Express, opublikowany 19 lipca 2018r.

„Laura Kuenssberg z BBC wskazała na przezabawną analogię, która pozostawiła jednego ze zwolenników Brexitu, członka parlamentu brytyjskiego, w ogniu krytyki, kiedy porównała przeciwników Brexitu do pewnej postaci z ekranu”.

Jako eksperyment wygooglowaliśmy pytanie, „czym są euro mity?”

Oto dwa przykłady z pierwszej strony wyników wyszukiwania Google

1). Strona internetowa BBC opublikowała następujący artykuł w piątek, 23 marca 2007 r.,13:43 GMT

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6481969.stm

„Przewodnik po najlepszych euro mitach”:

Brytyjska opinia publiczna uwielbia poruszanie, jakie jest wokół euro/UE – opowieść o zmianach w naszym tradycyjnym sposobie robienia rzeczy, zazwyczaj wymyślonych przez „zwariowanych brukselskich biurokratów” lub „wtrącających się eurokratów”.

Opowieści nie muszą być prawdziwe, aby zostały szeroko upowszechnione, choć zazwyczaj jest w nich przynajmniej odrobina prawdy.

2). Wikipedia: „Termin euro mit odnosi się do przesadzonych lub wymyślonych historii o Unii Europejskiej i działalności jej instytucji, takich jak rzekomo nonsensowne prawodawstwo UE. [1]

Ten sam termin został użyty przez eurosceptyków do rzekomo mylących lub przesadzonych twierdzeń Komisji Europejskiej, a niektórzy twierdzą, że termin (w pierwszym znaczeniu) jest fałszywie stosowany do prawdziwych historii .

Chcielibyśmy zapytać, która z dwóch stron internetowych przedstawia obiektywną odpowiedź na zadane pytani?