styczeń 29, 2019

Fakty

Oto kilka interesujących faktów na temat UE:

  • W UE mieszka 512,60 milionów ludzi. Liczba ta stanowi 7,3% całej ludności świata.
  • Wartość PKB Unii Europejskiej w 2018 r. oszacowano na 18,8 bln USD, co stanowi 22,87% światowej gospodarki.
  • W 2018 r. UE zajęła drugie miejsce na świecie pod względem PKB, po USA (20,1 bln USD), ale wyprzedzając Chiny (13,3 bln USD).
  • Euro (€) jest oficjalną walutą 19 z 28 krajów UE. Kraje te są znane, jako strefa euro.
  • Pokojową Nagrodę Nobla z 2012 r. przyznano Unii Europejskiej (UE) „przez ponad sześć dekad [przyczyniając się] do rozwoju pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie” dzięki jednomyślnej decyzji norweskiego Komitetu Nobla.