styczeń 29, 2019

Jak to działa

UE nie zawsze była tak duża jak dzisiaj. Kiedy kraje europejskie zaczęły współpracować gospodarczo w 1951 r., krajami członkowskimi były tylko Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg i Holandia. Z czasem coraz więcej krajów przyłączało się, aż osiągnęło obecną wielkość 28 krajów.

Poniżej wymienione są główne instytucje decyzyjne Unii Europejskiej (UE). Instytucje te zostały wymienione w art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej:

  • Parlament Europejski,

Parlament Europejski (PE) jest bezpośrednio wybieraną instytucją parlamentarną Unii Europejskiej (UE). Wraz z Radą Unii Europejskiej (Rada) i Komisją Europejską pełni funkcję prawodawczą UE.

  • Rada Unii Europejskiej,

Rada Unii Europejskiej, która w traktatach i innych oficjalnych dokumentach wymieniana jest jako Rada, jest trzecią z siedmiu instytucji Unii Europejskiej (UE) wymienionych w Traktacie o Unii Europejskiej. Jest częścią zasadniczo dwuizbowego prawodawstwa UE (innego organu legislacyjnego będącego Parlamentem Europejskim) i reprezentuje rządy wykonawcze państw członkowskich UE.

  • Komisja Europejska,

Komisja Europejska (KE) jest instytucją Unii Europejskiej odpowiedzialną za proponowanie prawodawstwa, wdrażanie decyzji, przestrzeganie traktatów UE i zarządzanie codzienną działalnością UE. Komisja działa, jako rząd gabinetowy z 28 członkami Komisji (nieformalnie zwanymi „komisarzami”). Na jednego państwa członkowskiego przypada jeden członek Komisji, ale złożona przysięga zobowiązuje członków Komisji do reprezentowania ogólnego interesu UE jako całości, a nie wyłącznie swojego kraju.

Kim jest przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji pochodzi z jednego z 28 państw członkowskich (obecnie jest nim Jean-Claude Juncker), którego kandydaturę proponuje Rada Europejska, a wyboru dokonuje Parlament Europejski. Rada Unii Europejskiej mianuje następnie pozostałych 27 członków Komisji w porozumieniu z nominowanym przewodniczącym, a 28 członków, jako jeden organ, podlega zatwierdzeniu przez Parlament Europejski. Obecna Komisja to Komisja Junckera, która objęła urząd pod koniec 2014 r., po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju tego samego roku.