styczeń 29, 2019

O projekcie

EU Awareness jest projektem współfinansowanym w ramach programu EUROPA DLA OBYWATELI w ramach komponentu 2: Demokratyczne zaangażowanie i obywatelskie uczestnictwo. Konsorcjum projektu składa się z 6 partnerów z Hiszpanii, Danii, Portugalii, Polski i Włoch.

Projekt ma na celu identyfikację, za pomocą ankiety, poglądów i stanu wiedzy grupy docelowej projektu. Wyniki badania pozwolą także określić powszechnie znane euro-mity lub te występujące w regionach partnerów naszego projektu, co otworzy debatę i wreszcie pokaże mechanizm UE, umożliwiający zaangażowanie się w kształtowanie polityki europejskiej.

Projekt realizuje cztery cele:

  • Aby zrozumieć, od grupy docelowej, najczęstsze nieporozumienia, które obecnie leżą u podstaw euro sceptycyzmu;
  • Aby opracować innowacyjne działania, które dostarczają rzeczowych informacji dotyczących zidentyfikowanych błędnych przekonań;
  • Aby rozpocząć i promować lokalne debaty wokół tych kwestii i przyszłości Europy, które zapewnią długoterminową świadomość tej inicjatywy;
  • Pokazanie obywatelom UE dostępne narzędzia do kształtowania przyszłości UE.

Aby spełnić te cele, partnerstwo planuje przeprowadzenie międzynarodowego badania, które przyczyni się do zidentyfikowania i porównania błędnych przekonań. Badanie to będzie miało charakter międzynarodowej kampanii komunikacyjnej, łącznie 30 debat i 30 webinariów.